November

Nov
21
Mit
Kom(m)ödchen Ensemble
Nov
22
Do
Kom(m)ödchen Ensemble
Nov
25
Son
Kom(m)ödchen Ensemble
Nov
26
Mon
Kabarett alternativlos
Nov
27
Die
Kom(m)ödchen Ensemble
Nov
28
Mit
Kom(m)ödchen Ensemble
Nov
29
Do
Kom(m)ödchen Ensemble unterwegs in Brüggen
Nov
30
Fr
Kom(m)ödchen Ensemble unterwegs in Brüggen

Dezember

Dez
1
Sa
Kom(m)ödchen Ensemble unterwegs in Brüggen
Dez
5
Mit
Kom(m)ödchen Ensemble
Dez
11
Die
Kom(m)ödchen Ensemble unterwegs in Bad Kreuznach
Dez
14
Fr
Kom(m)ödchen Ensemble unterwegs in Neustadt am Rübenberge
Dez
17
Mon
Die drei vom Kom(m)ödchen
Dez
20
Do
Kom(m)ödchen Ensemble
Dez
21
Fr
Kom(m)ödchen Ensemble
Dez
22
Sa
Kom(m)ödchen Ensemble
Dez
23
Son
Kom(m)ödchen Ensemble
Dez
26
Mit
Kom(m)ödchen Ensemble
Dez
27
Do
Kom(m)ödchen Ensemble
Dez
29
Sa
Kom(m)ödchen Ensemble
Dez
30
Son
Kom(m)ödchen Ensemble
Dez
31
Mon
Kom(m)ödchen Ensemble
Dez
31
Mon
Kom(m)ödchen Ensemble